Jdi se bodnout

sexposed-hiv-aids-umeni-lekarsky-plast-nahled

Jde o  propojení talentovaných umělců, současného umění vysoké úrovně a  využití jeho emocionálního působení a  síly ve prospěch upozornění na přetrvávající společenský problém. Významnou roli v tom hraje také „infiltrace“ umění a  osvěty do veřejných míst. Ústřední motto #jdisebodnout odkazuje na pravidelné HIV testování. Pod stejným názvem vznikla umělecká díla, jež spojuje motiv lékařského pláště. Ty vytvořilo osmnáct českých renomovaných výtvarníků. Každý z  nich opřel své dílo o  koncept vztahující se k  problematice spojené s  AIDS a  HIV. Projekt koordinuje česká umělkyně a  kurátorka Veronika Drahotová.

sexposed-hiv-aids-umeni-lekarsky-plast

Text Barbora Vojtová

29. 3. 2019