Vizuální cesta ke svobodě

galerie-hlavniho-mesta-prahy-cesta-ke-svobode-2

Odpovědi nabízí kurátorský projekt Karafiáty a samet/Umění a revoluce v Portugalsku a Československu, který je aktuálně k vidění v Galerii hlavního města Prahy.

 galerie-hlavniho-mesta-prahy-cesta-ke-svobode.jpg

Vše začíná nadějným rokem 1968 a událostmi pražského jara a jara Marcela Caetana v Portugalsku. Následuje však deziluze v podobě totalitních režimů a nutná reakce z řad umělecké společnosti. Výstava proto představuje československé a portugalské umělce, kteří ve své tvorbě toto období reflektují. Atmosféru dotváří dobové materiály z televizních vysílání, tištěných médií nebo literatury, důraz je kladen na symboliku a její odlišné vyznění v obou zemích. Stěžejním motivem, který se celým projektem nese, je touha po svobodě a také přesah tehdejších událostí do dnešní doby.

galerie-hlavniho-mesta-prahy

Téma sametové revoluce, které současnou společností stále rezonuje, je tentokrát zpracováno z jiné perspektivy. Paralely se situací v Portugalsku nám umožňují podívat se na něj jinou optikou a v širším kontextu. Byli to přece jen Portugalci, kteří jako první zahraniční delegace přijeli na Národní třídu podpořit naši demokratizaci.

Kurátorky Sandra Baborovská (GHMP) a Adelaide Ginga (MNAC, Lisabon) připravovaly výstavu čtyři roky a vzhledem k rozsáhlosti projektu zároveň vytvořily první souhrnnou přehlídku portugalského vizuálního umění v Česku.

30. 4.—29. 9. 2019
Městská knihovna, 2. patro

www.ghmp.cz

Text Tereza Vacková Foto Tomáš Souček

27. 8. 2019