Výtvarné umění, design a architektura, mladí současní umělci i kulturní eventy — to vše je Kvalitář

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design

Právě to můžete teď díky výstavě Selection udělat. Jak napovídá název, jedná se o výběr z depozitáře umění a designu, který reprezentuje autory, s nimiž galerie spolupracuje. Najdete zde obrazy, objekty i instalace například od Petra Duba, Alžběty Krňanské nebo Benedikta Tolara, mezi zástupci ze světa designu nechybí Lukáš Novák ani Lucie Koldová.

Jeden z majitelů galerie, architekt Marek Habr sám uvádí, že „Kvalitář nechce být pouze galerií či showroomem designu. Formuje se jako dynamická platforma zastřešující výtvarné, architektonické a designerské projekty nejrůznějších forem. Společnou ambicí všech poloh Kvalitáře je jakési obecné zpřístupnění výtvarného umění, architektury i designu, stejně jako další komunikace mezi odborníky a laickou veřejností.“ To všechno se přirozeně odráží i v charakteru celého depozitáře a výstavy Selection.

Kvalitář v současné době představuje nový web, který návštěvníkům mimo jiné umožňuje i interaktivní prohlídku 360°. Jedním kliknutím si tak můžete výstavu projít online. Osobní prohlídka depozitáře umění a designu je po domluvě s galerií možná kdykoliv během roku.

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-2
kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-4
kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-3

Online návštěvu si můžete vyzkoušet na:kvalitar.cz/3d-prohlidka

Text Tereza Vacková

28. 8. 2019